บทที่ 9 มอนเตอร์ เผ่าหิน

มอนเตอร์ เผ่าหิน

มอนเตอร์ เผ่าหิน

     มอนเตอร์เผ่าหิน หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้ ค้อน (MUAL) ในการโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นคล้ายกับต้นไม้ ซึ่งใน Patch 0.6 นี้จะมีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน

rock mole

 • ชื่อ : Rock Mole (ตุ่นดิน)
 • Map : Windy Field
 • พลังชีวิต : 58
 • พลังโจมตี : 24-31
 • สิ่งที่ดรอป
 • Stone 50 ชิ้น
 • Leather 10 ชิ้น 50%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1 ชิ้น 20%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 10 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 1%

 • ชื่อ : Rock Golem (โกเลมหิน)
 • Map : Windy Field
 • พลังชีวิต : 116
 • พลังโจมตี : 61-78
 • สิ่งที่ดรอป
 • Stone 150 ชิ้น
 • Leather 10 ชิ้น 50%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Tool Fragment / Rag 3 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1-2 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1 ชิ้น 40%
 • Gem Shard Box 1 ชิ้น 3%

magma golem

 • ชื่อ : Magma Golem (โกเลมไฟ)
 • Map : The Foothills
 • พลังชีวิต : 193
 • พลังโจมตี กายภาพ : 57-67 + ไฟ : 48-66
 • สิ่งที่ดรอป
 • Stone 240 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 3 ชิ้น 100%
 • Soul Stone 1 ชิ้น 80%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1-2 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1-2 ชิ้น 70 %
 • Gem Shard Box 1 ชิ้น 5%
 • Golem Heart 1 ชิ้น *%ตามเพชรที่ใส่

   สำหรับไอเท็มที่จะต้องใช้งานเป็นหลักในการแต่งตัวสำหรับเก็บหิน หรือต่อสู้กับมอนเตอร์เผ่าหิน ก็จะเป็น ค้อนต่างๆ แนะนำให้ใส่เป็นค้อนทองแดงของนายก MAYER ขึ้นไป ตี+7 เพื่อให้ได้ความแรงสูงสุด พร้อมกับใส่ Jewel สีม่วงเพื่อเพิ่มพลังโจมตี

Share the Post: