บทที่ 8 มอนเตอร์เผ่าไม้

มอนเตอร์ เผ่าไม้

มอนเตอร์ เผ่าไม้

     มอนเตอร์เผ่าไม้ หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้ ขวาน HATCHET ในการโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นคล้ายกับต้นไม้ ซึ่งใน Patch 0.6 นี้จะมีทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน

living Tree

 • ชื่อ : Living Tree (ไม้ผี)
 • Map : The Moon Tree
 • พลังชีวิต : 69
 • พลังโจมตี : 21-26
 • สิ่งที่ดรอป
 • Wood 60 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1 – 2 ชิ้น 100%
 • Living Branch 1 ชิ้น 50%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1 ชิ้น 20%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 10 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 1%

 • ชื่อ : Cacto (กระบองเพชร)
 • Map : Forsaken Sands
 • พลังชีวิต : 80
 • พลังโจมตี : 38-47
 • สิ่งที่ดรอป
 • Wood 50 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1 – 2 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1 ชิ้น 80%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 80 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 2%

man eating flower

 • ชื่อ : Man-Eating Flower (ดอกไม้กินคน)
 • Map : The Moon Tree , Toxic Lake
 • พลังชีวิต : 106
 • พลังโจมตี : 80-109
 • สิ่งที่ดรอป
 • Wood 180 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 3 ชิ้น 100%
 • Tainted Leaf 1 ชิ้น 70%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1-2 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1 ชิ้น 50 %
 • Gem Shard Box 1 ชิ้น 5%

 • ชื่อ : Treant (ไม้บอส)
 • Map : The Moon Tree
 • พลังชีวิต : 185
 • พลังโจมตี : 95-125
 • สิ่งที่ดรอป
 • Wood 200 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 3 ชิ้น 100%
 • Sacred Bark 1 ชิ้น 80%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1 ชิ้น 50 %
 • Gem Shard Box 1 ชิ้น 5%
 • Treant Spirit 1 ชิ้น *%ตามเพชรที่ใส่

   สำหรับไอเท็มที่จะต้องใช้งานเป็นหลักในการแต่งตัวสำหรับเก็บไม้ หรือต่อสู้กับมอนเตอร์เผ่าไม้ ก็จะเป็น ขวานต่างๆ แนะนำให้ใส่เป็นขวานทองแดงของนายก MAYER ขึ้นไป ตี+7 เพื่อให้ได้ความแรงสูงสุด 

แผนที่ เผ่าไม้

Share the Post: