บทที่ 7 ต้นไม้แต่ละชนิด

ต้นไม้แต่ละชนิด

รู้จักไม้ต่างๆ

Log

 • Log
 • HP : 5
 • Wood 1 ชิ้น

spiky vine

 • Spiky Vine 
 • HP : 9
 • Damage : 15
 • Wood 2 ชิ้น

 • Large Spiky
 • HP : 25
 • Damage : 20
 • Wood 4 ชิ้น

stump

 • Stump
 • HP : 12
 • Wood 3 ชิ้น

Round Tree

 • Round Tree
 • HP : 24
 • Wood 5 ชิ้น

pine tree

 • Pine Tree
 • HP : 30
 • Wood 6 ชิ้น

    ต้นไม้แต่ละชนิดก็จะมีพลังที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและจะให้ผลตอบแทนเป็นไม้ที่แตกต่างกันดังนี้

 1. เศษไม้ >> ใช้พลังงานในการทำลาย 5 >> ได้รับไม้จำนวน 1 ชิ้น
 2. ตอไม้ >> ใช้พลังงานในการทำลาย 12 >> ได้รับไม้จำนวน 3 ชิ้น
 3. ไม้พุ่ม >> ใช้พลังงานในการทำลาย 24 >> ได้รับไม้จำนวน 5 ชิ้น
 4. ไม้สน >> ใช้พลังงานในการทำลาย 30 >> ได้รับไม้จำนวน 6 ชิ้น

coconut tree

 • Coconut
 • HP : 35
 • Wood 6 ชิ้น
 • บางต้นจะมีลูกมะพร้าว

coconut

      โดยการตัดต้นไม้แต่ละครั้งจะมีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่ 5 และจะใช้พลังงาน Energy 4 โดยต้นไม้แต่ละต้นจะมี HP แตกต่างกันไป การใส่อุปกรณ์จะทำให้จำนวนครั้งในการโจมตีน้อยลง ซึ่งนั่นก็จะทำให้ใช้พลังงานน้อยลงเช่นกัน

ไม้พุ่ม

เซ็ทขวาน เริ่มต้น

Credit ภาพจาก FB : รู้หรือไม่ – Did You Know

Share the Post: