บทที่ 3 ปลูกผัก จากเมล็ดลุงโจ

ปลูกผัก

สร้างแปลงปลูกผัก

ก่อนที่เราจะทำการปลูกผัก เราจะต้องเลือกฟาร์มผักที่เราต้องการจะปลูก ซึ่งในบทที่ 2 เราก็ได้สอนวิธีการหาเมล็ดพันธ์กันไปแล้ว เมื่อเราได้เมล็ดพันธ์มาแล้วคราวนี้เราก็กลับมาที่แปลงผักแล้วทำการกดเลือก FARM แล้วกดฟาร์มที่ต้องการใช้งาน

เลือกฟาร์ม

เมื่อเราเลือกฟาร์มที่ต้องการได้แล้วเราก็วางลงตรงที่ว่างภายในฟาร์มของเราได้ทันที ซึ่งหลังจากที่วางไปแล้วเราสามารถยกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปุ่ม MOVE ซึ่งสามารถเลือกจัดตามความต้องการของเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เลือกที่ปลูกผัก

ลงเมล็ดพันธ์

เมื่อเราได้แปลงแล้วก็มาเลือกแปลงผักที่ต้องการปลูกแล้วกดปุ่ม Plant เพื่อป้อนจำนวนเมล็ดพันธ์ที่ต้องการปลูก ซึ่งเราสามารถดูจำนวนเมล็ดพันธ์ที่มีคนปลูกอยู่ได้ที่รายละเอียดช่อง Total Liquiduty ซึ่งจะบอกเป็นจำนวน Seeds รวมถึงจำนวนเงินผลตอบแทนที่จะได้รับ และหลังจากที่ลงเมล็ดไปแล้วจะมีแจ้งว่าได้วันละเท่าไรอีกด้วย

รายละเอียดแต่ละช่อง

  • Return คือ ผลตอบแทน ในรูปคือ 1.321 ดอลลาร์ ต่อ 10 เมล็ด ต่อปี ซึ่งเมล็ดแบบปกติจะปลูกได้ 2 วัน
  • Seed Plant = จำนวนเมล็ดที่เราทำการปลูกไว้
  • Produce Rate = จำนวนผลผลิตที่เราจะได้รับต่อวัน
  • Earned = จำนวนผลผลิตที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้
  • Rot at block ระยะเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ (In Approx = เวลาที่ผักจะเน่า)
  • Total Liquidity = ปริมาณเมล็ดพันธ์ที่มีคนปลูกอยู่

รายละเอียดปุ่มคำสั่ง

  • Harvest & Plant = ทำการปลูกผัก พร้อมกับเก็บเกี่ยวผลผลิตที่กำลังปลูกอยู่
  • Remove = ลบแปลงผักที่เลือก
  • Move = ขยับแปลงผักไปที่ที่ต้องการ
  • Harvest = เก็บเกี่ยวผลผลิต

    ยิ่งเวลาผ่านไปปริมาณของผลผลิตก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ หากเราเก็บใกล้หมดเวลาสักประมาณ 30 นาทีก็จะเป็นช่วงที่ได้ผลผลิตมากที่สุด แต่หากเราลืมจนเลยเวลาที่สามารถเก็บผลผลิตได้ ผลผลิตของเราก็จะเน่าเสียไปเข้าสู่ส่วนกลาง

Share the Post: