บทที่ 11 มอนเตอร์ เผ่าสัตว์

มอน เผ่าสัตว์

มอนเตอร์ เผ่าสัตว์

     มอนเตอร์เผ่าสัตว์ หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้ กระบอง ในการทุบโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นสัตว์ป่าทั่วไป ซึ่งใน Patch นี้จะมีทั้งหมด 5 ชนิด ด้วยกัน

squirrel

 • ชื่อ : Squirrel (กระรอก)
 • Map : The Moon Tree , Pine Valley
 • พลังชีวิต : 5
 • พลังโจมตี : 0
 • สิ่งที่ดรอป
 • Leather 2 ชิ้น

rat

 • ชื่อ : Rat (หนู)
 • Map : Hunting Ground
 • พลังชีวิต : 35
 • พลังโจมตี : 16-21
 • สิ่งที่ดรอป
 • Leather 3 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1 – 2 ชิ้น 8%
 • Red Apple / Green Apple / Banana 1 ชิ้น 100%

snake

 • ชื่อ : Snake (งูน้อย)
 • Map : The Moon Tree
 • พลังชีวิต : 55
 • พลังโจมตี : กายภาพ 22-29 + มืด 11-16
 • สิ่งที่ดรอป
 • Leather 14 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1 – 2 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1 ชิ้น 20%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 40 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 1%

Jello-Bello

 • ชื่อ : Jello-Bello (แมงกะพรุน)
 • Map : Tropical Beach
 • พลังชีวิต : 56
 • พลังโจมตี : กายภาพ 5-12 + ไฟฟ้า 10-42
 • สิ่งที่ดรอป
 • Crystal 18 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1-2 ชิ้น 100%
 • Jelly Lump 1 ชิ้น 70%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 20%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 40 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 1%

Hedgenyx

 • ชื่อ : Hedgenox (หมูป่า)
 • Map : Toxic Lake
 • พลังชีวิต : 179
 • พลังโจมตี : กายภาพ 72-88 + มืด 35-44
 • สิ่งที่ดรอป
 • Leather 14 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 3 ชิ้น 100%
 • Floral Horn 1 ชิ้น 80%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1-2 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1-2 ชิ้น 70 %
 • Gem Shard Box 1 ชิ้น 5%
 • Noxious Fang 1 ชิ้น *%ตามเพชรที่ใส่

   สำหรับไอเท็มที่จะต้องใช้งานเป็นหลักในการแต่งตัวสำหรับตีกล่อง หรือต่อสู้กับมอนเตอร์เผ่าสัตว์ ก็จะเป็น กระบองต่างๆ แนะนำให้ใส่เป็น กระบองทองแดง ของนายก MAYER ขึ้นไป ตี+7 เพื่อให้ได้ความแรงสูงสุด และใส่เพชรม่วง Chaos เพื่อเพิ่มพลังโจมตีรวม

Share the Post: