บทที่ 10 มอนเตอร์ เผ่าเหมือง

มอนเตอร์ เหมือง

มอนเตอร์ เผ่าเหมือง

     มอนเตอร์ เผ่าเหมือง หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้เสียม (PickAxe) ในการโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นคล้ายกับต้นไม้ ซึ่งใน Patch นี้จะมีทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน

Copper Crab

 • ชื่อ : Copper Crab (ปูทองแดง)
 • Map : Venomous Hollow
 • พลังชีวิต : 55
 • พลังโจมตี : กายภาพ 25-32
 • สิ่งที่ดรอป
 • ทองแดง 20 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1 – 2 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1 ชิ้น 20%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 40 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 1%

Crystal Crab

 • ชื่อ : Crystal Crab (ปูคริสตัล)
 • Map : Crystal Cavern
 • พลังชีวิต : 80
 • พลังโจมตี : กายภาพ 24-31 + ไฟฟ้า 12-33
 • สิ่งที่ดรอป
 • Crystal 25 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1 – 2 ชิ้น 100%
 • Crystal Claw 1 ชิ้น 70%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1 ชิ้น 80%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 80 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 1%

 • ชื่อ : Gold Crab (ปูทอง)
 • Map : Venomous Hollow
 • พลังชีวิต : 107
 • พลังโจมตี : กายภาพ 43-53 + น้ำแข็ง 29-37
 • สิ่งที่ดรอป
 • Gold 12 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 3 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1-2 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1 ชิ้น 40 %
 • Gem Shard Box 1 ชิ้น 3%

Spidering

 • ชื่อ : Iron Spiderling (แมงมุมเหล็ก)
 • Map : Flood Cave
 • พลังชีวิต : 60
 • พลังโจมตี : กายภาพ 23-30 
 • สิ่งที่ดรอป
 • Iron 20 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1 – 2 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1 ชิ้น 20%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 40 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 1%

 • ชื่อ : Iron Spiderling (แมงมุมเงิน)
 • Map : Venomous Hollow
 • พลังชีวิต : 110
 • พลังโจมตี : กายภาพ 40-51 + น้ำแข็ง 27-35
 • สิ่งที่ดรอป
 • Silver 15 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 3 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1-2 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1 ชิ้น 40 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 3%

Crystal Spiderling

 • ชื่อ : Crystal Spiderling (แมงมุมคริสตัล)
 • Map : Crystal Cavern
 • พลังชีวิต : 84
 • พลังโจมตี : กายภาพ 22-29 + ไฟฟ้า 12-33
 • สิ่งที่ดรอป
 • Crystal 25 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 1 – 2 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1 ชิ้น 80%
 • Red Herb / Green Herb 1 ชิ้น 80 %
 • Crystal Shank 1 ชิ้น 70 %
 • Amber Shard / Pearl Shard / Jade Shard / Onyx Shard 1 ชิ้น 2%

Hedgenyx

 • ชื่อ : Hedgenyx
 • Map : Crystal Cavern
 • พลังชีวิต : 140
 • พลังโจมตี : กายภาพ 52-70 + ไฟฟ้า 19-61
 • สิ่งที่ดรอป
 • Crystal 60 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 3 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1-2 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1 ชิ้น 70 %
 • Gem Shard Box 1 ชิ้น 5%

Gigatron

 • ชื่อ : Gigatron (บอสเหมือง)
 • Map : Crystal Cavern
 • พลังชีวิต : 212
 • พลังโจมตี : 44-59 + น้ำแข็ง 36-49 + ไฟฟ้า 14-69
 • สิ่งที่ดรอป
 • Crystal 140 ชิ้น
 • Silver 90 ชิ้น
 • Gold 60 ชิ้น
 • Tool Fragment / Rag 4 ชิ้น 100%
 • Scrap Metal / Leather Piece 1-2 ชิ้น 100%
 • Red Herb / Green Herb 1-2 ชิ้น 100 %
 • Arcane powder / Runic Essence / Mystic Oil 1-2 ชิ้น 100 %
 • Gem Shard Box 1 ชิ้น 8%

   สำหรับไอเท็มที่จะต้องใช้งานเป็นหลักในการแต่งตัวสำหรับตีแร่ หรือต่อสู้กับ มอนเตอร์ เผ่าเหมือง ก็จะเป็น เสียมต่างๆ แนะนำให้ใส่เป็น เสียมทองแดงของ BlackSmith JOE ขึ้นไป ตี+7 เพื่อให้ได้ความแรงสูงสุด 

Share the Post: